Beoordeling 8.2 gebaseerd op 55 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

Veelgestelde vragen

Uwdeur.nl probeert u als klant zo goed mogelijk te helpen.

Hieronder treft u de meest voorkomende vragen. Antwoord op uw vraag niet gevonden?
Stuur een mail naar info@uwdeur.nl en wij komen op werkdagen binnen 24 uur terug met een antwoord.

Linksdraaiend of rechtsdraaiend?

Linksdraaiend of rechtsdraaiend. Wat is het verschil?

Deuren zijn leverbaar in een stompe- en/of opdekuitvoering (zie tekening hieronder). Een stompe deur wordt met scharnieren afgehangen en valt geheel in het kozijn. Een opdekdeur wordt afgehangen met paumelles en valt gedeeltelijk in het kozijn. Bij stompe binnendeuren is de draairichting niet van belang. Bij het plaatsen van een bestelling dient u wel een draairichting aan te geven. Heeft u nog vragen over opdek of stompe deur? Stel uw vraag en mail naar info@uwdeur.nl

Opdek deur of stompe deur?

Deuren zijn leverbaar in een stompe- en/of opdekuitvoering (zie tekening hieronder). Een stompe deur wordt met scharnieren afgehangen en valt geheel in het kozijn. Een opdekdeur wordt afgehangen met paumelles en valt gedeeltelijk in het kozijn.
Bij stompe binnendeuren is de draairichting niet van belang. Bij het plaatsen van een bestelling dient u wel een draairichting aan te geven. Heeft u nog vragen over opdek of stompe deur? Stel uw vraag en mail naar info@uwdeur.nl

Transport of leveringskosten

Bestellingen boven de € 540,- inclusief BTW worden franco geleverd. (Geen vrachtkosten). Onder de € 540,- betaald u € 50,- inclusief BTW transportkosten. M.u.v. de waddeneilanden.

Levertijden

Wij streven naar een levertijd van 2-10 werkdagen. Voor het transport maken wij gebruik van ons eigen wagenpark alsmede van een extern transportbedrijf. Is het betreffende artikel niet op voorraad dan laten wij u dit per omgaande weten.

Moet ik aanwezig zijn als er geleverd wordt

Ja het liefst wel zodat u de zending kunt controleren. Wij maken u erop attent dat het materiaal gelost wordt naast de vrachtwagen.

Word ik van te voren gebeld?

Ons extern transportbedrijf neemt contact met u op voor de tijd. De dag van levering wordt bepaald door het transportbedrijf. Mocht de dag niet uitkomen en u moet een nieuwe bezorgafspraak maken dan vragen wij hiervoor € 35,- excl BTW.

Kan ik de bestelling ook afhalen?

Ja, dat kan. Bestellingen kunnen afgehaald worden bij ons filiaal Uw Deur.nl (Kerkendijk 32, Someren). Dit kunt u aangeven wanneer u de bestelling plaatst. De bestelling dient wel van te voren betaald te zijn.

Zijn er nog bijzonder leveringscondities?

De leveringscondities zoals beschreven in artikel 3 van de algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Artikel 3 Levering
3.1 De consument is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3.2 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.
3.3 De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Looijmans is gerechtigd in gedeelten te leveren.
3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de plaats van de aflevering het adres van de consument. Looijmans is vrij in de wijze van vervoer en de transportmiddelen voor vervoer van de producten naar de consument. Indien de vrachtkosten voor rekening van Looijmans zijn, is zij gerechtigd de prijzen na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de stijging van de vrachtkosten.
3.5 Indien sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt het navolgende:
a)Looijmans zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langereleveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging is vertraagd of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan wordenuitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in datgeval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
b)In geval van ontbinding conform artikel 3.5 onder a) zal Looijmans het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
c)Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Looijmans zich inspannen om een vervangend product beschikbaarte stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bijvervangende producten behoudt de consument het herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.

levertijd deuren vertraagd